Dicsérem Neved 1. tartalomjegyzék

A Bárány vére megtisztít - 34
A legnagyobb cél e földön - 30
A mélyből hozzád száll szavam - 23
A napfelkeltétől - 24
A szeretet hatalmát áldom - 21
A szívem áld - 33
A tábor ormán - 32
A Te nevedben - 18
Abbá, Atyánk - 15
Adj új erőt, Urunk - 14
Adj, Uram, nékem - 13
Ajtódnál valaki megáll - 11
Aki értem megnyíltál - 12
Aki hozzám fordul - 10
Aki Isten felé fordul - 9
Akkor majd táncolva - 7
Áldjátok az Úr nagy nevét - 4
Áldjátok az Urat - 1
Áldjon meg téged - 2
Áldott a nap - 3
Áldott légy, Istenem - 5
Álmokat kergettél - 6
Amikor megérint - 31
Amikor úgy érzed - 22
Amint vagyok - 25
Átadom a szívemet - 20
Atyám, két kezedben - 29
Az Isten jó - 8
Az Úr csodásan működik - 27
Az Úr gondol ránk - 26
Az Úr lejött - 17
Az Úr örömmel - 174
Az Úré a harc - 16
Az Úrért mi indulunk - 28
Az, aki bennünk - 19
Békéd, mint a folyó - 36
Békességre vágyik - 35
Békét ad Ő - 37
Csak Tiéd a legelső hely - 39
Csodálom az Ő útjait - 40
Dicsérd az Urat - 38
Dicsérem neved - 43
Dicsérni vágylak én - 42
Édesatyám - 44
Egy hangszer hadd legyek - 45
Egy szív érettem dobogott - 46
Egy új nap - 50
Egyszer szembenéztem önmagammal - 217
Együtt a sereg - 49
El Shaddai, El Shaddai - 53
Élet fejedelme - 59
Életem csak kegyelem - 56
Elindulunk, égő szívvel - 47
Elmúlik ez a világ - 48
Emeld fel a fejedet - 54
Én fogom a kezed, Jézus - 58
Én ujjongva zengem - 61
Én Uram, Megváltóm - 57
Énekelj az Úrnak - 55
Énekelj az Úrnak új dalt - 60
Esdve kérlek, jó Atyám - 52
Ez az a nap - 51
Fel, lelkem, az Urat dicsérni - 62
Felséges Úr - 41
Felséges vagy, Uram - 63
Formáld a szívünket - 65
Gyere, menjünk, vigyük korsónk - 67
Gyermekként jött - 68
Ha napjában csak egyszer - 70
Hálaadással - 66
Hálát adok, Uram - 83
Halleluja - 73
Halleluja, dicsérd Istent - 72
Hallottál-e arról - 69
Helyettem meghalt Ő - 74
Hevenu shalom - 71
Hinni taníts, Uram - 75
Hirdessétek hangos szóval - 77
Hívlak, Uram - 76
Hogy a Jézus nevére - 80
Hozzád jövünk - 81
Hozsánna - 78
Hozsiannát, dicséretet - 79
Hűséged végtelen - 82
Így szól ma tehozzád Jézus - 86
Ím, az Úr - 94
Immánuel - 88
Indulj az úton - 89
Isten élő Lelke, jöjj - 90
Isten ezt a napot azért adta - 95
Isten fénye - 84
Isten hív - 85
Isten jó - 91
Isten küldte szent Fiát, Jézust - 224
Istenem, nem értem - 87
Itt állok előtted - 93
Járom a zarándok útjait - 137
Jer, alázd meg magad - 104
Jertek, ünnepeljünk - 112
Jézus Krisztusom - 103
Jézus szíve megbocsát - 96
Jézus vére oly csodálatos - 110
Jézus, Jézus, Jézus - 64
Jézus, Messiás - 106
Jézus, neved oly csodálatos - 107
Jézus, szeretlek - 111
Jézusomat követem - 105
Jézussal járok - 97
Jó Atyám, imádlak - 99
Jézus hív, hogy szabad lehess - 100
Jó Atyám, kitárom szívem - 101
Jó az Úr azoknak - 109
Jöjj az Úrhoz és vígan énekelj - 113
Jöjj Megváltódhoz - 108
Jöjj, hívunk, jöjj - 98
Jöjj, Izráel - 102
Jöjj, Izráel, jöjj én mátkám - 115
Jövel, Uram - 114
Kedves barátom - 118
Kegyelem - 122
Kegyelemből léphetünk be - 123
Kelj fel, lelkem - 119
Kész az én szívem - 117
Két irdatlan fa összeróva - 124
Köszönöm, Jézus - 121
Krisztus újjáteremtett - 120
Krisztus Úr - 125
Küldd Szentlelked - 127
Küldj el, Uram - 126
Láttad-é - 132
Légy az Úr munkása - 130
Légy csendben - 129
Légy jó vitéze Krisztusnak - 135
Légy Te az első - 128
Légy úr szívemben - 136
Legyen az Úr segítségül - 131
Lelkem kíván téged - 134
Lelkem, áldd az Urat - 133
Magasztallak, hatalmas Isten - 140
Még nem is éltem én - 144
Megtört szívvel - 152
Menjünk az Úr elé - 146
Méltó a Bárány - 153
Méltó a Bárány, hogy vegyen erőt - 142
Menjetek be kapuin - 145
Mennyben hangzik a dicsének - 150
Mi Atyánk, Isten - 141
Mi várjuk az Úr Jézust - 147
Miket szem nem látott - 149
Mily szépek, Jeruzsálem - 148
Minden dicséret - 138
Minden időben áldom - 151
Minden szerinted legyen - 154
Mindennap veled leszek - 139
Mint eltévedt bárány - 143
Ne bánkódj, testvér - 163
Ne dicsérjem-é az Istent - 159
Ne félj - 158
Ne félj, Sion - 157
Nem a sír - 116
Nem erővel, nem hatalommal - 155
Nem hallod-e? - 162
Nem lankad el - 161
Nézd meg az évszakokat - 160
Nosza, áldjátok - 156
Ó, bár az éltem - 171
Ó, boldog nap - 177
Ó, én hiszek Jézusban - 172
Ó, halld meg imám - 166
Ó, Jézus, életem reménye - 201
Ó, Jézusunk - 169
Ó, mily hű barátunk Jézus - 167
Ó, Sion, ébredj - 175
Ó, Uram, a te igéd lámpás - 168
Ó, Uram, dicsérlek - 173
Ó, Uram, te vagy az élet - 178
Oly jó benned bízni, Jézus - 170
Olyan jó, szent az Úr - 165
Olyan örömöt - 164
Olyan szent e föld - 176
Ő értem halt meg - 180
Örülj, örülj, az Úr veled van - 181
Örülj, örülj, örülj - 179
Örvendjetek - 182
Rád bízom - 184
Róla beszél fű, virág - 183
Semmi sem választhat el - 189
Serkenjetek fel - 187
Soha nem fél már a szívem - 186
Soha, soha nem hagy el - 185
Sokszor úgy érzem - 188
Szavadra, ó, Uram - 193
Szelíd szemed, Úr Jézus - 194
Szent érzelem tölti szívem - 190
Szeretet áradjon köztünk - 192
Szeretni nem puszta szó - 191
Taníts, Uram - 208
Te vagy dicsőségem - 195
Te vagy az Isten - 199
Te vagy az, akiből élet árad - 197
Tégy eggyé - 92
Tégy eggyé, Urunk - 200
Tégy foglyoddá, Uram - 206
Tehozzád kiáltok - 198
Teremts bennem - 202
Tied a dicsőség - 196
Tiszta szívet teremts bennem - 205
Több erőt - 204
Tudom, hogy az én Megváltóm él - 203
Tüzed, Uram, Jézus - 207
Úgy szeretlek - 215
Úr lesz Ő az egész földön - 214
Uram, az éltem - 213
Uram, én áldom - 212
Uram, jó vagy - 209
Uram, mind jobban szeretlek - 211
Urunk, Jézus Krisztus - 210
Ünnepelj, ünnepelj - 216
Vágyod-e elhagyni bűneidet? - 220
Válasszatok - 221
Vándorutam - 218
Vonj öröm és búbánaton át - 219
Zengd Jézus nevét - 223
Zengj halleluját az Úrnak - 222