Dicsérem Neved 2. tartalomjegyzék

Ahogy nézlek Téged - 1
Aki a holtakat megeleveníti - 2
Ama szép hon felé - 3
A Mester itt van - 4
Amikor rád nézek, Jézus - 5
Amint vagyok - 6
A mi Urunk szent - 7
A reményem csak Te vagy - 8
A sír üres - 9
A tegnap terhe -  10
Atyám a mennyben - 11
Atyánk, eléd járulunk - 12
A vakok látnak - 13
Az ajtó előtt állok - 14
Az Isten szeretete - 15
Az Úr az erősségünk - 16
Az Úr győz - 17
Az Úr irgalma végtelen - 18
Az Úr Jézusnak ma tárd ki a szívedet - 19
Az Úr van itt - 20
Ábrahámnak sok fia - 21
Áldásoddal megyünk - 22
Áldott legyen a frigy - 23
Áldott legyen a mi Urunk - 24
Áldott legyen az Úr - 25
Áldott légy, jó Atyám - 26
Áldott szavad által - 27
Áradj folyó - 28
Átadom magamat teljesen - 29
Benne van - 30
Boldog ember - 31 -
Csak egy korty az Úr vizéből - 32
Csak Istennél - 33
Dávid egykor -  34
Dicsérd, dicsérd - 35
Dicsérem Neved - 36
Dicséri, áldja szüntelen - 37
Dicsérjétek az Urat - 38
Dicsérjük Istent - 39
Dicsérlek, imádlak - 40
Dicső, nagy Király vagy - 41
Drága kereszt - 42
Egyedül csak Te vagy - 43
Egykor oly kedves dolgok - 44
Egymásnak terhét ha hordozzátok - 45
Eljön Ő - 46
Eljöttem, Istenem - 47
Emberek vagy angyalok nyelvén - 48
Emeljük fel - 49
Emlékezzél meg - 50
Engedj Jézushoz menni - 51
Engem szeret Jézusom - 52
Erősségem nékem az Úr - 53
Este van - 54
Ez a szó: szeretet - 55
Ébredj fel, alvó - 56
Égi Atyánk - 57
Éjjel, nappal - 58
Élet Ura - 59
Élet van Tebenned - 60
Én e földről - 61
Én fel sem foghatom - 62
Én jól tudom: Megváltóm él - 63
Én nem vagyok gyalogos katona - 64
Érezzétek és lássátok meg - 65
Fel, mert közelg az éjjel - 66
Fel, vígan ünnepelj - 67
Fölveszem a dicséret köntösét -  68
Futunk, s nem lankadunk - 69
Gyere te is, áldjuk együtt - 70
Gyertek, dicsérjük együtt - 71
Ha átadod Nékem a szívedet - 72
Hadd legyen - 73
Ha ezen a földön bármi ér - 74
Ha Isten békéje lakja szívemet - 75
Halleluja, él az én Uram - 76
Halleluja, mindörökké él az Úr - 77
Halleluja Néked szól - 78
Halleluja, zengve zeng hálaének - 79
Hatalmas vagy - 80
Hálát adva áldja Istent - 81
Hinni taníts, Uram - 82
Hisszük, meghallgat az Úr - 83
Hív már az Úr - 84
Hogyha este fenn az  égen - 85
Hozzád száll az énekem - 86
Igaz, hogy Jézus értem halt? - 87
Imádlak, én Istenem - 88
Imádunk Téged, Istenünk - 89
Indul már a vonat - 90
Isten alkotta - 91
Isten Fia a földre jött - 92
Jézusért élek egészen - 93
Jézus hív téged - 94
Jézushoz jöjj - 95
Jézus, hű Megváltó - 96
Jézus, Isten szent Báránya - 97
Jézus, jöjj közénk - 98
Jézus Krisztus Úr - 99
Jézus neve fenséges - 100
Jézus, ó, Jézus - 101
Jézus, szeretett Uram - 102
Jézus szeret minden kicsi gyereket - 103
Jézus, Te vagy az Igazság - 104
Jézus, térdet hajtunk - 105
Jézus, tiszta lényed nézve - 106
Jézus, ünnepeljük győzelmed - 107
Jézus, véred megtisztít - 108
Jézus visszajön - 109
Jó Atyánk, úgy szeretünk - 110
Jó barátom a Nap - 111
Jó dolog az Úr nevét dicsérni - 112
Jó Pásztorom - 113
Jöjj, ajánljuk fel - 114
Jöjj a Szentek Szentjébe - 115
Jöjjetek és menjünk Elébe - 116
Jöjjetek, örvendjünk az Úr előtt - 117
Jöjj, ha éhes vagy - 118
Jöjj, Szent Szellem - 119
Jöjj, térj meg Jézushoz - 120
Jöjj, vígan énekelj velünk - 121
Kelj fel, mert végleg győzött az Úr - 122
Kérd Tőlem - 123
Kicsiny kis fényemmel - 124
Kicsiny lettél értem - 125
Kicsi vagyok - 126
Kis szívem kis szoba - 127
Kis telefonom van nekem - 128
Könyörgünk nyugalmadért - 129
Legdrágább kincsem - 130
Lelkem várja az Urat - 131
Lent a Via Dolorosán -  132
Légy Jézus Krisztus harcosa - 133
Magára vette szennyes ruhámat - 134
Meggyógyítod, aki szenved - 135
Meghallottam lágy szavad - 136
Meglátni Jézust - 137
Megtört a teste - 138
Megváltóm, oly boldoggá tettél - 139
Méltó a Bárány - 140
Méltó vagy, Istenünk - 141
Mikor vízen mégy át - 142
Mily drága nékünk ez jó hír - 143
Mily kedves látni - 144
Mily szép, és milyen gyönyörű - 145
Minden gyermek mondja: hozsánna - 146
Minden, mi él, csak Téged hirdet - 147
Mindörökké hű az Úr - 148
Mint az asszony -  149
Mint bárány nyírói előtt - 150
Mint szarvas - 151
Mutasd meg, Uram - 152
Nagy Istenem - 153
Nagy Király - 154
Nagyon szeret engem Jézus - 155
Ne félj, ne aggódj - 156
Néha együtt vagyunk - 157
Néked hódolok - 158
Nincs helyed Jézus számára? - 159
Nyisd meg szemed - 160
Olvasd egyre szent Bibliád - 161
Olyan szent a föld - 162
Oly jó az Úr - 163
Oly jó tudni - 164
Oly szép az égi szeretet - 165
Oly szép az Ő neve - 166
Ott akarok lenni, ahol Te vagy - 167
Ó, áldd Isten nagy kegyét - 168
Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus - 169
Ó, kérlek, tisztíts meg engem - 170
Ó, mily csodálatos - 171
Ó, ne hagyj magamra, Jézus - 172
Óóóó...szívemben itt a menny - 173
Ó, terjeszd ki, Jézusom - 174
Örökké dicsérem - 175
Örömmel, szívből - 176
Örülj, örvendj, énekeljél - 177
Örvendezek, énekelek - 178
Örvendjetek, dicsérjétek az Urat - 179
Ő az Úr - 180
Őrá bízom magamat - 181
Őrhelyemre állok - 182
Pillangó ha lehetnék - 183
Rád tekint már hitem - 184
Réges-régen Betlehemben - 185
Szárnyaid alá rejtőzöm - 186
Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe - 187
Szent ruháját adta - 188
Szent színed elé járulunk - 189
Szent vagy, jó Atyám - 190
Szent vagy, ó, Urunk - 191
Szent vagy, szent vagy, szent, szent - 192
Szeretlek, Jézusom - 193 - Szívből köszönöm, Uram - 194
Szívem csendben az Úrra figyel - 195
Szolgálni néked - 196
Találkozni jöttem Veled - 197
Taníts, Uram, meghajlani - 198
Te csak az Istennek országát keresd - 199
Terád vár egy szép ország - 200
Te vagy a kősziklám - 201
Te vagy méltó, ó, Istenünk -  202
Tégy engem békeköveteddé - 203
Tied a hatalom - 204
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten - 205
Tudom, az Úrnak terve van velem - 206
Urad vagyok, és gyógyítód - 207
Uram, én szeretlek - 208
Uram, Igéd éltet - 209
Uram, imádlak - 210
Uram, itt vagyok - 211
Uram, Tehozzád futok - 212
Úgy szeretnék én szent lenni - 213
Úgy szerette Isten - 214
Újra itt a szép karácsony - 215
Új szívet adj, Uram, énnekem - 216
Úr Jézus, Megváltóm - 217
Úr Jézus, nézz le rám - 218
Üdvözítőm szeret engem - 219
Üdvteli érzet: Jézus enyém - 220
Ünnepeld Jézust - 221
Vakot gyógyít - 222
Van egy barátom: Jézus - 223
Van egy folyó a szent városban - 224
Van egy ország - 225
Vágyom veled lenni - 226
Vártam egy ajándékot - 227
Vezess engem ösvényeden - 228
Vizsgálj meg - 229
Vonj magadhoz, ó, Uram - 230